Vad är ett Elcertifikat?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare, Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Elcertifikatsförordningen är norsk-svensk och är till för att stödja utbyggnaden av förnybar el. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som kan omsättas på elmarknaden. Elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på konsumenternas vägnar och fakturerar detta via elräkningar. I Sverige styrs systemet av Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Kopiera länk

Vilka nättariffer gäller för IMD bygg?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

Eneas fakturerar alla mätpunkter efter samma nättariffer som din lokala nätägar.

Kopiera länk

Kan IMD hjälpa oss att spara el?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

Genom IMD får du en exakt bild av elförbrukningen i bygget. Korrekt och detaljerad mätning är nödvändig för all energieffektivseringsarbete. Alla värden kan också överföras till ditt Energiuppföljningssystem.

Kopiera länk

Hur kan driftschef/förvaltare få översikt på elförbrukningen i bygget?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

Eneas använder automatiskt avlästa timmätare på alla sina kollektivmätta bygg. Alla mätvärden i hela bygget finns tillgängliga i en ePortal. Här får du enkelt och raskt översik över alla mätarna, inkl. mätarrnr.,mätarnamn, vem som står för abonnemanget och förbrukningen.  Du kan se elförbrukningen per mätare eller för hela egendomsportföljen i alla format och efter egen önskan jämföra perioder.

Kopiera länk

Hur kan våra hyresgäster följa med på sin egen elförbrukning?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

Alla Eneas nätabbonnenter kan logga sig in på Eneas kundportal med kundnummer och pinkod (står på fakturan) och får då full översikt över sin förbrukning timme för timme.

Kopiera länk

Hur fungerar IMD för hyresgästerna?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

Hyresgästerna får faktura på nätkostnaderna från Eneas istället för den lokala nätägaren. Tariffen är densamma. De som väljer el från Eneas får el- och nätkostnad på samma faktura.

Kopiera länk

Vad kostar IMD?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

Normalt vill det inte medföra några kostnader att etablera IMD varken för fastighetägare, förvaltare eller hyresgäster. Eneas nättjänster är skräddarsydda för byggnader med många hyresgäster och inkluderar en rad nyttiga tjänster som ger förvaltare med denna typen av egendomar mer för pengarna.

Kopiera länk

Hur fungerar IMD for fastighetsägare?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

IMD är en komplett lösning där Eneas tar tillvara korrekt avräkning och fakturering av nätkostnader till alla hyresgäster, inkluderat fördelning och fakturering av gemensamma anläggningar om så önskas. Eneas kundservice tar till vara alla ärenden från hyresgästerna.

Kopiera länk

Vem kan använda IMD?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

IMD används av köpcenter och kontorsbyggnader med flera hyresgäster.

Kopiera länk

Vem använder sig av tjänsterna från Eneas?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

Ca. 50 små och stora egendomsförvaltare använder mätning, energiadministration och IMD från Eneas. Våra tjänster är utvecklade i samarbete med förvaltare för att täcka aktuella behov.

Kopiera länk

Vad ingår i mätning och energiadministration?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

Eneas tjänster omfattar kartläggning av bygg, optimalisering och etablering av mätarstruktur, insamling och värdering av mätvärden, fakturering, fördelning av gemensamma kostnader, hantering av externa kraftleverantörer, kundservice och online tjänster. Som kund kan du välja att outsourca hela eller delar av energidriften.

Kopiera länk

Varför skall vi överlåta mätning och energiadministration till Eneas?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare

Eneas har lång erfarenhet med mätning och energiadministration för ett stort antal egendomar och har goda rutiner och system för att hantera detta korrekt och kostnadseffektivt.

Kopiera länk