Vad är ett Elcertifikat?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ förvaltare, Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Elcertifikatsförordningen är norsk-svensk och är till för att stödja utbyggnaden av förnybar el. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som kan omsättas på elmarknaden. Elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på konsumenternas vägnar och fakturerar detta via elräkningar. I Sverige styrs systemet av Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Kopiera länk

Vad är det för skillnad på mätarnummer och anläggnings-ID?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Din mätare är kopplad mot anläggnings-ID. Anläggnings-ID är det samma även om mätaren byts. Om du byter leverantör uppge då anläggnings-ID till den nya leverantören.

Kopiera länk

Vad är elcertifikat?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Elcertifikat gynnar elproduktionen från förnybara energikällor. Vanligt är att elcertifikatavgiften är inräknad i elpriset, men Eneas Energy AB delar upp elcertifikat från elpriset för tydlighetens skull.

Kopiera länk

Vad är energiskatt?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Alla som förbrukar el ska betala skatt.

Kopiera länk

Vad är överföringsavgift?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Nätavgift som baserar sig på storleken på din förbrukning i nätet.

Kopiera länk

Vad är fast avgift?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Detta avser en månadsavgift i nätet.

Kopiera länk

Behöver jag använda OCR-numret på inbetalningen?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Det är viktigt att du använder rätt OCR på betalningen, för att betalningen ska bokföras på rätt abonnemang. Har du flera abonnemang är det inte möjligt att använda samma OCR på de olika inbetalningarna.

Kopiera länk

Varför får jag två fakturor?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Du får en faktura från din elleverantör för själva elen och en faktura från Eneas för nätdelen, som omfattar kostnaderna för elöverföring.

Kopiera länk

När kommer fakturan?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Fakturan skickas ut tre veckor efter respektive fakturaperiod om inte något annat har avtalats.

Kopiera länk

Hur ofta får jag en nätfaktura?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Eneas skickar ut fakturorna en gång i månaden om inte något annat har avtalats.

Kopiera länk

Jag klarar inte att betala i tid. Hur gör jag?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Kontakta oss direkt när du vet att du inte kommer att kunna betala i tid. Du kan fråga om förlängning av förfallodatum eller att dela upp fakturan. Om du inte kontaktar oss innan förfallodatum utgår förseningsavgift.

Kopiera länk

Vad betyder diversebelopp på min nätfaktura?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Diverse belopp som står angivet på fakturan kan vara fakturaavgift, förseningsränta, förseningsavgift, avstängnings- eller återöppningsavgift. A conto står också under diversebelopp.

Kopiera länk

Fakturaavgift

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Om du önskar en kopia av en faktura eller få en ny inbetalningsblankett utgår en avgift på 50 kr. Beloppet påförs nästa faktura.

Kopiera länk

Förseningsränta

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Om du inte betalar din faktura i tid, till exempel om du får betalningsanstånd, utgår en förseningsränta som från och med 2014-01-01 uppgår till 8,0 % per år. Storleken på förseningsräntan är kopplad mot referensräntan och fastställs varje 1. januari och 1. juli genom särskilt beslut av Riksbanken.

Kopiera länk

Förseningsavgift

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Om du inte betalar en faktura i tid utgår en förseningsavgift på 60 kr.

Kopiera länk

Avstängningsavgift och återöppningsavgift

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Vid avstängning och återöppning av anläggning som blivit avstängd på grund av utebliven betalning, tillkommer avstängnings- och återöppningsavgift.

Kopiera länk

Varför får jag en förseningsavgift? Förfallodatum har inte gått ut än?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Förseningsavgiften avser en tidigare försent inbetald faktura.

Kopiera länk

Varför får jag en påminnelse? Jag har ju betalat in?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Din inbetalning var inte registrerad den dag som vi skrev ut betalningspåminnelsen. För att själv kunna se om vi har registrerat din inbetalning kan du logga in på Eneas webb-portal med ditt kundnummer och PIN-kod som du hittar på din faktura. Välj ”faktura” i menyn till vänster, där får du fram en lista över fakturorna. Tryck på ”+” till höger för den faktura som du fått påminnelse på men som du anser har betalats. När fakturan registreras som betald hos oss visas också information om vilken datum som betalningen mottogs. Ser du då att vi har mottagit betalning kan du makulera påminnelsen.

Kopiera länk

Kan jag ändra förfallodatum permanent?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Nej, det behöver du inte.

Kopiera länk

Kan jag byta till a conto fakturering?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Eneas avläser förbrukning automatiskt timmer för timme. Om du idag faktureras för verklig förbrukning är a conto-fakturering inte möjlig.

Kopiera länk

Vad betyder ”överfört belopp” på min nätfaktura?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

”Överfört belopp” kan vara

  • Kreditering av tidigare betalda fakturor
  • Utbetalda fakturor
  • Belopp på +/- 50 kr
  • Om man blivit fakturerad för mycket eller för lite
Kopiera länk

Jag betalar idag för både el och nät till Eneas. Har jag möjlighet att välja en annan kraftleverantör?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Såvida inte din hyresvärd har tecknat ett kollektivavtal för hela fastigheten kan du själv välja en extern kraftleverantör. Uppge din mätpunkts-ID, kundnamn, adress och organisations- eller personnummer.

Kopiera länk

Kan jag välja autogiro och e-faktura?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Eneas ger dig möjlighet att betala fakturorna med autogiro. Det går att ordna via din internetbank. Var god kontakta banken om du behöver mer information. I dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda e-faktura.

Kopiera länk

Varför är perioderna överlappade vid a conto fakturering?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Efter varje avräkning beräknar Eneas ett nytt a conto för nästkommande 4-månadersperiod. Den förra perioden dras ifrån i sin helhet på linjen ”Tillbaks från a conto”. Det vill säga (betyder) att du som kund har fått det tidigare a contot nollställd och att det är den sist beräknade som gäller för den kommande 4-månadersperioden.

Kopiera länk

Hur stor är min årsförbrukning?

I kategorin Eneas Energiadministration FAQ slutkund

Årsförbrukningen hittar du genom att logga in på Eneas Energy webb-portal och logga in dig med kundnummer och den PIN-kod som står angivet på fakturan. Gå in på ”min leverans” där du hittar förväntad årsförbrukning eller välj själv om du vill se din exakta förbrukning uppdelat på timvärden eller önskad tidsperiod.

Kopiera länk